طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

عجائب البلدان "ويليه عجائب النباتات و الفواکه و الحيوانات"
لسراج الدین ابن الوردی ؛ تحقیق و تقدیم: انور محمود زناتی, کتابنامه
عجایب المقدور فی اخبار تیمور
احمد بن محمد بن عبدالله بن عمر شاه
عرائس البيان في حقائق القرآن: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم
روزبهان البقلی الشیرازی ، دراسه و تقدیم آرثر اربری
عرب الصحراء الکبري التوارق
محمد سعید القشاط, کتابنامه, کتابنامه
عرب و الاسلام و اوروبا
تالیف دومینیک شوفالییه، عزالدین قلوز، اندریه میکال؛ ترجمه ایمان حجاج
عقاید‌الاسلام من‌القرآن‌الکریم
/تالیف مرتضی العسکری., مرتضی العسکری
علوم القرآن
محمدباقر حکیم
علوم القران عند المفسرين
تالیف مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه, کتابنامه بصورت زيرنويس
علی فی القرآن
السید صادق الحسینی الشیرازی
عوائد الايام
احمد بن محمد مهدی النراقی
عوارف المعارف
تالیف عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی
عون اخوان‌الصفاء علی فهم کتاب‌الشفاء
/ تالیف بهاءالدین‌محمدبن‌حسن الاصفهانی, عربی. كتاب حاضر شرحی بر كتاب «شفا» تالیف ابن سینا است., كتاب حاضر شرحی بر كتاب «شفا» تالیف ابن سینا است., کتابنامه., تالیف بهاءالدین‌ محمد بن‌حسن الاصفهانی؛ تحقیق علی اوجبی, مندرجات: ج.۱.فی‌المنطق
ع‍ب‍ر م‍ن‌‌ال‍ت‍اری‍خ‌
‏‫/ ب‍اق‍ر ال‍م‍ح‍س‍ن‍ی‌.‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.‬

صفحه‌ها