طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال
محمد شفیع الجابلقی البروجردی ؛ مع مقدمه: المرعشی النجفی ؛ تحقیق: مهدی الرجائی
عجائب البلدان "ويليه عجائب النباتات و الفواکه و الحيوانات"
لسراج الدین ابن الوردی ؛ تحقیق و تقدیم: انور محمود زناتی, کتابنامه
عجایب المقدور فی اخبار تیمور
احمد بن محمد بن عبدالله بن عمر شاه
عرائس البيان في حقائق القرآن: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم
روزبهان البقلی الشیرازی ، دراسه و تقدیم آرثر اربری
عرب الصحراء الکبري التوارق
محمد سعید القشاط, کتابنامه, کتابنامه
عرب و الاسلام و اوروبا
تالیف دومینیک شوفالییه، عزالدین قلوز، اندریه میکال؛ ترجمه ایمان حجاج
عقاید‌الاسلام من‌القرآن‌الکریم
/تالیف مرتضی العسکری., مرتضی العسکری
علوم القرآن
محمدباقر حکیم
علوم القران عند المفسرين
تالیف مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه, کتابنامه بصورت زيرنويس
علی فی القرآن
السید صادق الحسینی الشیرازی
عوائد الايام
احمد بن محمد مهدی النراقی
عوارف المعارف
تالیف عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی

صفحه‌ها