طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

صيانة القرآن من التحريف
تالیف محمد هادی معرفت, کتابنامه به صورت زيرنويس
ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍بخاری
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍ب‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ال‍ن‍ج‍اری‌, محمد ابن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره بن بردزبه بخاری الجعفی
طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال
محمد شفیع الجابلقی البروجردی ؛ مع مقدمه: المرعشی النجفی ؛ تحقیق: مهدی الرجائی
عجائب البلدان "ويليه عجائب النباتات و الفواکه و الحيوانات"
لسراج الدین ابن الوردی ؛ تحقیق و تقدیم: انور محمود زناتی, کتابنامه
عجایب المقدور فی اخبار تیمور
احمد بن محمد بن عبدالله بن عمر شاه
عرائس البيان في حقائق القرآن: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم
روزبهان البقلی الشیرازی ، دراسه و تقدیم آرثر اربری
عرب الصحراء الکبري التوارق
محمد سعید القشاط, کتابنامه, کتابنامه
عرب و الاسلام و اوروبا
تالیف دومینیک شوفالییه، عزالدین قلوز، اندریه میکال؛ ترجمه ایمان حجاج
عقاید‌الاسلام من‌القرآن‌الکریم
/تالیف مرتضی العسکری., مرتضی العسکری
علوم القرآن
محمدباقر حکیم
علوم القران عند المفسرين
تالیف مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه, کتابنامه بصورت زيرنويس
علی فی القرآن
السید صادق الحسینی الشیرازی

صفحه‌ها