طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
1, کتابنامه بصورت زيرنويس
شواطی اللانهایات: قراءه فی الشعر العربی المعاصر
عقیل بن ناجی المسکین تقدیم به محمد عبدالباسط زیدان
شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح
ابن مالک جمال الدین محمد بن عبدالله الطائی النحوی؛ محمد فواد عبدالباقی
ش‍رح‌ اب‍ن‌ع‍ق‍ی‍ل‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د, ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‌ب‍ن‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ ال‍ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ال‍ه‍م‍دان‍ی‌ ال‍م‍ص‍ری‌...ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ح‍ه‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ش‍رح‌ اب‍ن‌ع‍ق‍ی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ش‍رح‌ دع‍اء ال‍س‍ح‍ر
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌., ع‍رب‍ی‌, چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۳۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف الامام الخمینی
صحيح البخاري
محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی
صحيح البخاري
الامام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل بن بردزبه البخاری الجعفی
صحيفه کامله سجاديه
انشاء: امام چهارم ؛ ترجمه روان: عبدالرحیم افشاری زنجانی
صفه السرج واللجام
1, ابوبکر محمد بن الحسین بن درید الازدی
صلاة ابي‌بکر
السید مرتضی العسکری

صفحه‌ها