طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي: دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه و القوانین الدولیه الخاصه بحقوق المراه
منال محمود المشنی, عنوان عطف: حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي عنوان پشت جلد به انگلیسی: ... :woman s rights between international convention and islamic law کتابنامه: ص.407-416؛ همچنین به صورت زیرنویس
حلیه‌ الاولیا‌ء و طبقا‌ت‌ الاصفیا‌ء
1, ابی نعیم احمد بن عبدلله الاصبهانی
حماية الاسرة
احمد اباش, کتابنامه به صورت زیر نویس
حماية الاطفال في القانون الدولي الانساني
فضیل عبدالله طلافحة, عنوان پشت جلد به انگلیسی: protection of children in the international humanitarian law کتابنامه: ص. 203-224؛ همچنین به صورت زیرنویس در اصل‌ پا‌یا‌ن‌نا‌مه‌ (دکتری)، جا‌معه‌ عما‌ن‌ العربیه‌ للدراسا‌ت‌ العلیا‌، اردن‌
حمایة حقوق الانسان فی القانون الدولی
عباس عبدالامیر ابراهیم العامری, کتابنامه: ص. 415-433؛ همچنین به صورت زیرنویس
حول الادب الاندلسي
قیصر مصطفی, کتابنامه
حياه الصحابه
تالیف محمد یوسف الکاندهلوی
ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌: دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ال‍طب‍س‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف محمد جواد الطبسی
خالی
/ ‎by Abdullah Yusuf Ali‬
خصال الشیخ الصدوق
1, جعفربن محمدبن علی بن الحسین بن موسی ابن بابویه, نسخه خطی
خطفات القدس
/ سیداحمد العلوی‌العاملی, عربی., کتاب حاضر به مناسبت اولین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس., احمد بن زین العابدین علوی عاملی ؛ صححه و علق علیه مجید هادی زاده
خمسون و مائه صحابي مختلق
مرتضی العسکری, چاپ ششم مصححه ـ منقحه نقد احاديث سيف بن عمر التميمي
دراسات في الکتب و المکتبات العثمانية
اعداد و ترجمه سهیل صابان, کتابنامه نمايه
دراسات في فلسفه التاريخ النقدية
تالیف جمیل موسی النجار, کتابنامه

صفحه‌ها