طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

حول الادب الاندلسي
قیصر مصطفی, کتابنامه
حياه الصحابه
تالیف محمد یوسف الکاندهلوی
ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌: دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ال‍طب‍س‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف محمد جواد الطبسی
خالی
/ ‎by Abdullah Yusuf Ali‬
خصال الشیخ الصدوق
1, جعفربن محمدبن علی بن الحسین بن موسی ابن بابویه, نسخه خطی
خطفات القدس
/ سیداحمد العلوی‌العاملی, عربی., کتاب حاضر به مناسبت اولین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس., احمد بن زین العابدین علوی عاملی ؛ صححه و علق علیه مجید هادی زاده
خمسون و مائه صحابي مختلق
مرتضی العسکری, چاپ ششم مصححه ـ منقحه نقد احاديث سيف بن عمر التميمي
دراسات في الکتب و المکتبات العثمانية
اعداد و ترجمه سهیل صابان, کتابنامه نمايه
دراسات في فلسفه التاريخ النقدية
تالیف جمیل موسی النجار, کتابنامه
دراسات لسانیه
عمر رشید شاکر السامرائی
دراسات مصطلحیه
الشاهد البوشیخی, وتشمل علی : مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات العلمیه - نظرات فی المصطلح و المنهج - نحو تصور حضاری للمساله المصطلحیه - القرآن الکریم و الدراسه المصطلحیه - نحو معجم تاریخی للمصطلحات القرآنیه المعرفه - نظرات فی قضیه المصطلح العلمی فی التراث - جهود معهد الدراسات المصطلحیه فی خدمه السنه المشرفه،نموذج:مشروع المعجم التاریخی للمصطلحات الحدیثیه المعرفه- مصطلح الامه بین الاقامه و التقویم و الاستقامه - نظرات فی تعریب العلوم الصحیه و اهمیه المصطلح الصحی فی التراث.
دراسات و بحوث في التاريخ و الاسلام
السید جعفر مرتضی العاملی, عنوان عطف: التاريخ و الاسلام کتابنامه

صفحه‌ها