طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

عرائس البيان في حقائق القرآن: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم
روزبهان البقلی الشیرازی ، دراسه و تقدیم آرثر اربری
عرب الصحراء الکبري التوارق
محمد سعید القشاط, کتابنامه, کتابنامه
عرب و الاسلام و اوروبا
تالیف دومینیک شوفالییه، عزالدین قلوز، اندریه میکال؛ ترجمه ایمان حجاج
عقاید‌الاسلام من‌القرآن‌الکریم
/تالیف مرتضی العسکری., مرتضی العسکری
علوم القرآن
محمدباقر حکیم
علی فی القرآن
السید صادق الحسینی الشیرازی
عوائد الايام
احمد بن محمد مهدی النراقی
عوارف المعارف
تالیف عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی
عون اخوان‌الصفاء علی فهم کتاب‌الشفاء
/ تالیف بهاءالدین‌محمدبن‌حسن الاصفهانی, عربی. كتاب حاضر شرحی بر كتاب «شفا» تالیف ابن سینا است., كتاب حاضر شرحی بر كتاب «شفا» تالیف ابن سینا است., کتابنامه., تالیف بهاءالدین‌ محمد بن‌حسن الاصفهانی؛ تحقیق علی اوجبی, مندرجات: ج.۱.فی‌المنطق
غور الامور
لامام الحکیم الترمذی ، ضبط و تحقیق احمد عبدالرحیم السایح و احمد عبده عوض, بالاي عنوان: المکتبه الصوفيه کتابنامه: ص. [۱۷۵ - ‎۱۸۵]؛ همچنين به صورت زيرنويس
فتح المعطي و غنية المقري: شرح مقدمة ورش المصري
کتابنامه, تا‌لیف‌ محمد بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ الضریر الشهیر با‌لمتولی‌؛ تحقیق‌ جما‌ل‌الدین‌ محمد شرف‌
فرق‌الشیعه
/ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍وس‍ی‌ ن‍وب‍خ‍ت‍ی‌, عربی., ابی محمد الحسن بن موسی ، حققه و علق علیه و قدم له: محمد باقر ملکیان
فقه اللغه و سر العربیه
ابی منصورعبدالملک بن محمد اسماعیل الثعالبی

صفحه‌ها