طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کربلاء في الارشيف العثماني دراسة وثائقية (۱۸۴۰ - ‎۱۸۷۶م)
تالیف دیلک قایا ، اشراف و تقدیم زکریا قوشون ، ترجمه عن الترکیه حازم سعید منتصر و مصطفی زهران, کتابنامه
کشف الغمه في معرفة الائمه
تالیف ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح الاربلی
کفاية الاثر في النص علي الائمة الاثني عشر
تالیف: علی بن محمدبن علی الخزاز القمی الرازی ؛ حققه العلم: عبداللطیف الحسینی الکوه کمری الخوئی, کتابنامه: ص. ۳۳۶ - ‎۳۳۹؛ همچنين به صورت زيرنويس
کلمة سواء: الابعاد الانسانیة و الوطنیة و القانونیة فی قضیة الامام الصدر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: الاسرة واقع و مرتجی
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: الذات و الاخر فی الاعلام المعاصر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: الهویة الثقافیة قراءات فی البعد الثقافی لمسیرة الامام السید موسی الصدر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, عنوان روی عطف: کلمة سواء: الهویة الثقافیة کتابنامه به صورت زیرنویس.
کلمة سواء: بحثاً عن حق الانسان فی الذکری الخمسین للاعلان العالمی لحقوق الانسان و العشرین لتغییب الامام السید موسی الصدر
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, عنوان روی عطف: کلمة سواء: بحثاً عن حق الانسان کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: حوار الحضارات
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, عنوان روی جلد: کلمة سواء: حوار الحضارات ... اجتمعنا من اجل الانسان چاپ اول کتابنامه به صورت زیرنویس
کلمة سواء: موقع الحریة فی الاصلاح و التجدید
مرکز الامام موسي الصدر للابحاث و الدراسات, کتابنامه به صورت زیرنویس
‏‫ الدرهم = درهم الاموی‌المضروب علی‌الطراز‌الساسانی
/ تالیف ناصرمحمود النقشبندی., عربی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Nasir M. al- naqshbandi. The islamic dirham..., ‏‫ چاپ دوم., ن‍اص‍ر م‍ح‍م‍ود ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌
‏‫ الدرهم الاسلامی المضروب علی‌الطراز‌الساسانی
/ تالیف ناصرمحمود النقشبندی., عربی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Nasir M. al- naqshbandi. The islamic dirham..., ‏‫ چاپ دوم., ناصر السید محمود النقشبندی
‏‫ ش‍رح‌ دع‍اء‌ال‍ص‍ب‍اح‌‬‬
‏‫/ ه‍ادی‌ ال‍س‍ب‍زواری‌‬‬, ‏‫ عربی.‬, ‏‫ پشت جلد لاتینی شده: ‭H. Sabzevari. Serhe doae sabah., ‏‫ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۶۱ - ۲۶۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬, ‏‫ نمایه.‬, تحقیق نجفقلی حبیبی
‏‫ م‍راه‌‌العقول ف‍ی‌ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار آل‌ال‍رس‍ول‌ [ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌]‬
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر‌ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌, ع‍رب‍ی‌ ., م‍ص‍ح‍ح‌ ه‍ر ج‍ل‍د م‍ت‍ف‍اوت‌., کتاب حاضر شرحی است بر کتاب "الکافی " محمد‌بن‌یعقوب کلینی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ., تال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر‌ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ؛ اخ‍راج‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ه‍اش‍م‌‌ال‍رس‍ول‍ی‌
‏‫شذرات من‌النظم والنثر فی‌العصرالجاهلی
نادر نظام‌طهرانی٬ سعید واعظ., ‏‫چاپ‬ دوم: زمستان ۱۳۹۱. ‏چاپ سوم: پاییز ۱۳۹۲. ‏کتابنامه : ص. ۱۷۱ - ۱۷۳

صفحه‌ها