طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

توحيد الخالق
تاليف عبدالمجيد عزيز الزنداني
ت‍ق‍ری‍رات‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍لاری‌
ت‍وح‍ی‍د الام‍ام‍ی‍ه‌
/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍م‍ل‍ک‍ی‌ ال‍م‍ی‍ان‍ج‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۳۷] - ۴۴۰, محمد باقر الملکی المیانجی ؛ تنظیم محمد البیابانی الاسکوئی ؛ اهتمام علی الملکی المیانجی
ثلاث قصص
گوستاو فلوبر؛فاطمه الطبال, دوزبانه(عربی-فرانسوی)
ثم تشرق الشمس
ارنست همینگوی, دو زبانه(عربی- انگلیسی)
جريمة التزوير في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسيم حسام‌الدين الاحمد, عنوان عطف: جريمة التزوير في التشريعات العربية کتابنامه: ص.261-262
جریمة الرشوة فی التشریعات العربیة (نصوص قانونیة ـ اجتهادات قضائیة)
وسیم حسام الدین الاحمد، کنان الشیخ سعید, عنوان عطف: جريمة الرشوة في التشريعات العربية کتابنامه: ص. 229-230
جینالوجیا الدین
طلال اسد ؛ ترجمه و تقدیم محمد عصفور؛ مراجعه مشیر عون
ج‍ام‍ع‌ال‍م‍ق‍دم‍ات‌
/ شریف جرجانی...[و دیگران], ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌., ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ در ۱۳۸۹ ق‌. ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اف‍س‍ت‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫چاپ ؟: ۱۳۹۰ق.= ۱۳۴۸.‬, 1, شریف جرجانی...[و دیگران]؛ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌
ج‍ام‍ع‌‌ ال‍ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌
/ ع‍ن‍ی‌ ب‍ج‍م‍ع‍ه‌ و ت‍رت‍ی‍ب‍ه‌ ی‍وس‍ف‌‌ال‍ی‍ان‌ س‍رک‍ی‍س‌., ع‍رب‍ی‌., 1
حاشیه الدسوقی
محمد بن احمد بن عرفه الدسوقی المالکی؛ الامام محمد بن یوسف بن عمربن شعیب السنوسی؛ سالم شمس الدین., کتابنامه به صورت زيرنويس
حج الانبياء و الائمه (ع)
معاونیه شئون التعلیم و البحوث الاسلامیه فی الحج
حضور الغیاب فی صوفیه ابن عربی
احمد الصادقی, کتابنامه ، نمایه
حقوق الانسان في الدعوي الجزائية (مع مقدمة في حقوق الانسان)
مصطفی العوجی, عنوان عطف: حقوق الانسان في الدعوي الجزائية کتابنامه به صورت زیر نویس
حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي: دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه و القوانین الدولیه الخاصه بحقوق المراه
منال محمود المشنی, عنوان عطف: حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي عنوان پشت جلد به انگلیسی: ... :woman s rights between international convention and islamic law کتابنامه: ص.407-416؛ همچنین به صورت زیرنویس

صفحه‌ها