طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تجلیات الذات الکاتبه: فی حراره السوال الشعری
تجلیات الرؤیه و تشکیل الخطاب قراءات فی سردیات عماد الدین خلیل
تجلیات السیری فی الشعری استراتیجیه الکتابه ولعبه الثقافه فی شعر محمد صابر عبید
تحقیقا‌ت‌ فی‌ اللغه‌ و الادب‌
تحليل الخطاب الروائي: إشكاليات و مقترحات
تحلیل النص الادبی فی ضوء النظریات النقدیه الحدیثه
تحولات‌ الخطا‌ب‌ الروائی‌ الجزائری : آفا‌ق‌ التجدید و متا‌ها‌ت‌ التجریب‌
تذکره الحفاظ للذهبی
تراجم اعلام النساء
ترجمه‌ و متن‌ امالی شیخ‌ مفید
تشکل المکان و تحولاته فی النص الشعری: دراسه فی نتاج الشاعر مظفر النواب
تشکیل المکان فی الخطاب السروی قراءات فی السرویات العراقیه المعاصره
تشکیل الوصف فی الخطاب السردی قراءه فی قصص مؤید الیوزبکی
تطور التقنیات السردیه فی الروایه المصریه
تطور الخطاب القصصی: من التقلید الی التجریب.. القصه الیمنیه نموذجا"
تعليقات علي الحکمة المتعالية
تعلیق على مفاهیم الزمخشری: بعد المخطوطات فی لایبزیغ وأکسفورد والقسطنطینیة والقاهرة.
تفسير الامام الغزالي
تفسیر القرآن الکریم
تفضیل‌الائمه علی‌الانبیاء و‌الملائکه
تقنیات التفسیرالسردی: دراسه تطبیقیه علی القصه القصیره والروایه عند "أحمد ماضی"
تمثلات قصیدة الحداثة: مقاربات إجرائیة فی شعریة سامی مهدی

صفحه‌ها