طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تحقیقا‌ت‌ فی‌ اللغه‌ و الادب‌
نا‌صرالدین‌ الاسد, کتا‌بنا‌مه‌: ص‌. ۳۵۵ - ۳۶۶{ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌}
تذکره الحفاظ للذهبی
الامام الذهبی, ص. ع. لاتيني‌شده: Abu. Abdillah Shamsu'd -din Muhammad Adh-Dhahabi. Kitab Tadhkirat'ul-Haffaz
تراجم اعلام النساء
1, تالیف محمد حسین الاعلمی الحائری
ترجمه‌ و متن‌ امالی شیخ‌ مفید
/ محمدبن‌ محمد‌بن نعمان‌ عکبری‌‌بغدادی‌, فارسی - عربی., کتابنامه‌ به صورت‌ زیرنویس‌., محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی ، مترجم حسین استاد ولی
تعليقات علي الحکمة المتعالية
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رض‍ی‌ ال‍ش‍ی‍رازی‌., ع‍رب‍ی‌., مصطفی خمینی
تفسير الامام الغزالي
جمع و توثيق و تقديم محمد الريحاني
تفسیر القرآن الکریم
توضیحات در پاورقی-- دارای متن قرآن, عبدالله شبّر
تفضیل‌الائمه علی‌الانبیاء و‌الملائکه
/تالیف ع‍زال‍دی‍ن‌ ابی‌محمد الحسن بن سلیمان الحلی العاملی, عربی, نمایه ., تالیف ع‍زال‍دی‍ن‌ ابی‌محمد الحسن بن سلیمان الحلی العاملی ؛ اشراف مکتبه علامه مجلسی

صفحه‌ها