طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

شرح التائیه الکبری
‏‫/ صائن‌الدین‌علی‌بن‌ الترکه‌الاصفهانی‬, عربی., کتاب حاضر به مناسبت اولین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., ‏‫کتاب حاضر شرحی بر کتاب «تائیه» تالیف ابن‌فارض است.‬, کتابنامه: ص. [۲۱۵] - ۲۱۸؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., صائن الدین علی ابن الترکه الاصفهانی ؛ صححه و علق علیه مجید هادی زاده
شرح مقامات الحريري
اب‍ی‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ ال‍ق‍ی‍س‍ی‌ ال‍ش‍ری‍ش‍ی؛ محمد ابوالفضل ابراهیم
شرح منازل السائرین الی الله تعالی
ابی محمد عبدالله الانصاری الهروی ، الشرح محمد التستری ، التحقیق عاصم ابراهیم الکیالی
شعراء قتلتهم اشعارهم و حبهم
خازن عبود, کتابنامه
شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
1, کتابنامه بصورت زيرنويس
شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح
ابن مالک جمال الدین محمد بن عبدالله الطائی النحوی؛ محمد فواد عبدالباقی
ش‍رح‌ دع‍اء ال‍س‍ح‍ر
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌., ع‍رب‍ی‌, چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۱] - ۲۳۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف الامام الخمینی
صحيفه کامله سجاديه
انشاء: امام چهارم ؛ ترجمه روان: عبدالرحیم افشاری زنجانی
ص‍ح‍ی‍ح‌ ال‍بخاری
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍ب‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ال‍ن‍ج‍اری‌, محمد ابن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره بن بردزبه بخاری الجعفی
عرائس البيان في حقائق القرآن: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم
روزبهان البقلی الشیرازی ، دراسه و تقدیم آرثر اربری

صفحه‌ها