طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بواکیر الروایه العربیه
محمد سید عبدالتواب
ب‍دای‍ه‌ال‍م‍ع‍ارف‌‌الال‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ع‍ق‍ائ‍د‌الام‍ام‍ی‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍ظف‍ر, عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., محسن الخرازی
ب‍ن‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌(ص‌)، ام‌رب‍ائبه‌، رای‌ و ن‍ق‍د
/ ال‍م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۹] - ۱۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, جعفر مرتضی العاملی
تاريخ الخلفاء
تالیف جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی سیوطی ، بتحقیقه ابراهیم صالح
تاريخ امام حسين عليه‌السلام = موسوعه الامام الحسين عليه‌السلام
وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشارات کمک آموزشی, کتابنامه
تاریخ الطباعه العربیه فی استانبول و بلاد شام
وحید بن الطاهر قدوره, کتابنامه الطبعه الثانیه : چاپ دوم
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی.
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی, چ. 1. الفلسفه الیونانیه .--ج.2. لفلسفه الهلنستیه و الرومانیه .-- ج. 3. العصر الوسیط والنهضه
تاریخ القرآن
تیودور نولدکه. فریدیریش شفالی؛ ترجمه جورج تآمر.
تاويل الايات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة
شرف الدین علی الحسینی الاسترابادی ؛ تحقیق: الفاضل حسین الاستاد ولی
تحقیقا‌ت‌ فی‌ اللغه‌ و الادب‌
نا‌صرالدین‌ الاسد, کتا‌بنا‌مه‌: ص‌. ۳۵۵ - ۳۶۶{ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌}

صفحه‌ها