طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ببیت الاحزان
1, عباس القمی ؛ اهتم فی طبعه الوفق: سید احمد الشهیر باخوان کتابچی, چاپ سنگی
بحوث في الفقه المعاصر
تالیف حسن الجواهری
بدالعارف
ابن سبعین ، تحقیق و تقدیم جورج کتوره, کتابنامه نمايه
بدايه المجتهد و نهايه المقتصد
تالیف ابی الولید احمد بن محمد ابن رشد ؛ حقق و خرج احادیث: طه عبدالرئوف سعد
بررسي رجال صحيحين
یوسف صباغی
بصائر الدرجات فی مناقب آل محمد علیهم السلام
کتابنامه زیرنویس, محمد بن حسن الصفار
ب‍دای‍ه‌ال‍م‍ع‍ارف‌‌الال‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ع‍ق‍ائ‍د‌الام‍ام‍ی‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍ظف‍ر, عربی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., محسن الخرازی
ب‍ن‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌(ص‌)، ام‌رب‍ائبه‌، رای‌ و ن‍ق‍د
/ ال‍م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۹] - ۱۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, جعفر مرتضی العاملی
تاريخ الخلفاء
تالیف جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی سیوطی ، بتحقیقه ابراهیم صالح
تاريخ امام حسين عليه‌السلام = موسوعه الامام الحسين عليه‌السلام
وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشارات کمک آموزشی, کتابنامه
تاریخ الطباعه العربیه فی استانبول و بلاد شام
وحید بن الطاهر قدوره, کتابنامه الطبعه الثانیه : چاپ دوم
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی.

صفحه‌ها