طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

<ال‍م‍ن‍ت‍ق‍ی‌ = م‍ن‍ت‍ق‍ی‌> م‍ن‌ ف‍ض‍ائ‍ل‌ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راآ(ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌)
/ لاب‍ن‌ش‍اه‍ی‍ن‌ و ال‍س‍ی‍وطی‌ و ال‍ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌. وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار م‍ن‌ م‍س‍ن‍د ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍راآ(ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌)/ ل‍ل‍س‍ی‍وطی‌، اع‍داد و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍س‍م‌ ال‍دراس‍ات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ض‍ائ‍ل‌ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍را., ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, تالیف: ابن شاهین، السیوطی و القلقشندی
<ال‍ن‍ج‍اه‌ = ن‍ج‍اه‌> ف‍ی‌ ال‍ق‍ی‍ام‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ام‍ر الام‍ام‍ه‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ث‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ی‍ث‍م‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ۱۴۱۷ق‌ = ۱۳۷۵, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۶۰ - ۲۵۴, میثم بن علی بن میثم البحرانی
آراء القشیری الکلامه و الصوفیه، عرض و نقد
اعداد الطالب: کویاتی محمود موری ؛ اشراف فضیله الشیخ: لطف الله بن ملا عبدالعظیم خوجهبی جا, فهرس الاعلام
آل ربيعة الطائيون
فرحان احمد سعید, کتابنامه
آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان و حرياته الاساسية: دراسة في اجهزة الحماية العالمية و الاقليمية و اجراءاتها
عمر الحفصی فرحاتی، بدرالدین محمد شبل، آدم بلقاسم قبی, عنوان عطف: آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان و حرياته الاساسية کتابنامه: ص. 393-400؛ همچنین به صورت زیرنویس
إلی المناره
ویرجینیا وولف؛آمنه حمود شعبان, دوزبانه(عربی- انگلیسی)
ابن الرومی
خلیل‌ شرف‌ الدین‌
ابن خلدون
یوحنا قمیر, بالاي عنوان : فلاسفه العرب کتابنامه‌بصورت زيرنويس

صفحه‌ها