طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نفت ما و مسائل حقوقي آن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220062205۶۲۲۰۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۷۲۷۶۱۵مرجع کتابخانه مرکزی
۷۲۷۶۲۶مرجع کتابخانه مرکزی
10650072763۷۲۷۶۳۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650072764۷۲۷۶۴۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650072765۷۲۷۶۵۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650072767۷۲۷۶۷۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650144283۱۴۴۲۸۳۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650144284۱۴۴۲۸۴۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650144285۱۴۴۲۸۵۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650144286۱۴۴۲۸۶۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650072766۷۲۷۶۶۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0