طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گریز از آزادی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۲۸۶۸۳۲۸۶۸۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۹۴۰۱۵۹۴۰۱۵۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۱۷۸۱۴۴۱۷۸۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۱۹۸۱۴۴۱۹۸۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۲۱۳۱۸۰۲۱۳۱۸۰۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۱۳۱۸۱۲۱۳۱۸۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۱۳۱۸۲۲۱۳۱۸۲۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۱۸۱۵۷۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۸۱۵۸۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۸۱۵۹۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین