طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کوچ‌نشینی در ایران: پژوهشی درباره عشایر و ایلات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330172552۱۷۲۵۵۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172553۱۷۲۵۵۳۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172554۱۷۲۵۵۴۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330172555۱۷۲۵۵۵۴دانشکده معماری و شهرسازیوجین
10220169015۱۶۹۰۱۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220169016۱۶۹۰۱۶۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220169017۱۶۹۰۱۷۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810285572۲۸۵۵۷۲۸دانشکده علوم زمین0
10810282990۲۸۲۹۹۰۹دانشکده علوم زمین0
10810282991۲۸۲۹۹۱۱۰دانشکده علوم زمین0
10550362124۳۶۲۱۲۴۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220376782۳۷۶۷۸۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10900388785۳۸۸۷۸۵۱۳پژوهشکده علوم محیطی0
10890387543۳۸۷۵۴۳۱۴پژوهشکده خانواده0
10550417769۴۱۷۷۶۹۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550417770۴۱۷۷۷۰۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1081055867555867517دانشکده علوم زمیندردسترس0