طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پیامبر، زندگی حضرت رسول اکرم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220063990۶۳۹۹۰۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063991۶۳۹۹۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063992۶۳۹۹۲۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063993۶۳۹۹۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063994۶۳۹۹۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063995۶۳۹۹۵۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550139734۱۳۹۷۳۴۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650145539۱۴۵۵۳۹۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145540۱۴۵۵۴۰۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0