طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گامی در مسیر تربیت اسلامی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۵۴۲۷۸۱۵۴۲۷۸۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۱۵۴۲۷۹۱۵۴۲۷۹۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۵۴۲۸۰۱۵۴۲۸۰۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۵۰۱۹۴۱۰۶۱۹۴۱۰۶۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۴۱۰۷۱۹۴۱۰۷۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۴۱۰۹۱۹۴۱۰۹۲۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۹۴۱۰۸۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین