طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقش مديريت در پيشرفت ملتها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۴۳۹۵۹۲۴۳۹۵۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۲۴۳۹۶۰۲۴۳۹۶۰۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۴۳۹۶۱۲۴۳۹۶۱۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۴۳۹۶۲۲۴۳۹۶۲۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
۲۴۳۹۵۷۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۴۳۹۵۸۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین