طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گامی فراسوی روانشناسی اسلامی یا اخلاق و بهداشت روانی در اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۱۹۳۷۴۶۱۹۳۷۴۶۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۴۲۳۰۱۹۴۲۳۰۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۱۹۴۴۵۱۱۹۴۴۵۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۹۴۴۵۳۱۹۴۴۵۳۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۴۴۵۴۱۹۴۴۵۴۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۷۵۰۲۱۸۱۴۶۲۱۸۱۴۶۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۱۸۱۴۷۲۱۸۱۴۷۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۱۸۱۴۸۲۱۸۱۴۸۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۷۰۵۹۲۵۷۰۵۹۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۲۸۷۰۲۹۲۸۷۰۲۹۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۸۷۰۳۰۲۸۷۰۳۰۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۴۵۵۲۱۳۴۵۵۲۱۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۲۶۶۰۶۱۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین