طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۳۳۰۱۵۴۳۵۷۱۵۴۳۵۷۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۲۲۰۰۸۰۱۹۲۸۰۱۹۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۰۸۰۱۹۳۸۰۱۹۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۰۸۰۱۹۴۸۰۱۹۴۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۱۰۰۱۲۳۱۰۰۱۲۳۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۰۰۱۲۴۱۰۰۱۲۴۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۰۶۵۰۹۵۶۵۰۹۵۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۷۹۰۱۴۴۷۹۰۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۷۹۲۱۴۴۷۹۲۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۹۵۷۰۶۲۹۵۷۰۶۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۹۵۷۰۷۲۹۵۷۰۷۲۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۵۱۰۷۲۱۱دانشکده حقوقوجین
۱۸۴۷۱۷۱۶دانشکده حقوقوجین
۱۸۴۷۱۸۱۷دانشکده حقوقوجین
۱۸۴۷۱۹۱۸دانشکده حقوقوجین
۱۰۸۵۰۲۶۰۷۱۹۲۶۰۷۱۹۲۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۶۰۷۲۰۲۶۰۷۲۰۲۲دانشکده مدیریت و حسابداری0