طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ (ک‍ن‍ت‍رل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ری‍س‍ک‌ و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ اخ‍ی‍ر)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102205741715741711مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه