طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رس‍ال‍ه‌ای‌ ک‍وچ‍ک‌ در ب‍اب‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102205752415752411مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
102205752425752422مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه