طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‍زی‍ک‌: چ‍ک‍ی‍ده‌ای‌ از چ‍ه‍ار درس‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
104405748005748001دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه