طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آیی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ح‍داق‍ل‌ ب‍ار وارد بر س‍اخ‍ت‍م‍انه‍ا و اب‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ (مجموعه استانداردها و آئین نامه های ساختمانی ایران)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330573531573531۱دانشکده معماری و شهرسازیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.