طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ترانه‌های شیمو شیمو

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
11701057161257161211کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057155357155312کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057155557155521کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057161357161322کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057161457161431کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057155657155632کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057161657161641کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057156057156042کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057161757161751کودک و نوجوان کتابخانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
11701057156157156152کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057161857161861کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057156357156362کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057161957161971کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057156457156472کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057162057162081کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057156557156582کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057162157162191کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701057156657156692کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571622571622101کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571567571567102کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571623571623111کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571568571568112کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571624571624121کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571569571569122کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571625571625131کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571626571626141کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571628571628151کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571629571629161کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571630571630171کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571631571631181کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571632571632191کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571633571633201کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571634571634211کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571635571635221کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571636571636231کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571637571637241کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571638571638251کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571639571639261کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571640571640271کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571641571641281کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571642571642291کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571643571643301کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571644571644311کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571645571645321کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571646571646331کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571647571647341کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571648571648351کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571649571649361کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571650571650371کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010571651571651381کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0