طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‍گ‍اههای‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
12001056969556969551پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
12001056969456969452پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0