طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روش‌های تحقیق در علوم ورزشی با رویکرد مدیریت ورزشی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10870571238571238۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870571240571240۲دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870571242571242۳دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870572365572365۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870572366572366۵دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0