طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رویکردهای نوین روش‌های طیفی در محاسبات علمی: نظریه و کاربردها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
104405688805688801دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688825688822دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688835688833دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688845688844دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688855688855دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688865688866دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688875688877دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688885688888دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
104405688905688909دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/13 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056889156889110دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه