طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دراس‍ات‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1120105684545684541پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
1120105684555684552پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
1120105684565684563پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0
1120105684595684594پژوهشکده اعجاز قرآندردسترس0