طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‏‫آسیب‌شناسی ورزشی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10870567089567089۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870567090567090۲دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870567092567092۳دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870567095567095۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870567097567097۵دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870569842569842۶دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870569845569845۷دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
108705698485698488دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0