طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گ‍ن‍ج‌ س‍خ‍ن‌: ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍وی‌ و م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آث‍ار آن‍ان‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505637415637411-از رودکی تا انوری1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505637425637422-از نظامی تا جامی1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505637435637433-ازفغانی تا بهار1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0