طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تغییر اقلیم و مدل‌های اقلیمی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
109005629735629731پژوهشکده علوم محیطیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/14 در امانت فرد دیگری است.0
109005629745629742پژوهشکده علوم محیطی0
109005629755629753پژوهشکده علوم محیطیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/09 در امانت فرد دیگری است.0
108105664475664474دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105664485664485دانشکده علوم زمیناین کتاب تا تاریخ 1398/08/19 در امانت فرد دیگری است.0