طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ودک‌، ح‍ق‌، ب‍ح‍ران‌: ک‍ودک‍ان‌ و روی‍ک‍رد ح‍ق‌ م‍ح‍ور در ب‍ح‍ران‌ و ن‍ق‍ش‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍دن‍ی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
103305625365625361دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0