طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

زی‍ب‍ای‍ی‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار (زاحا حدید) (سری کتابهای برونو زوی ـ معماران ـ معماری جهان ۲)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
103305623215623211دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
10330575590575590۲دانشکده معماری و شهرسازی0