طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‏‫ب‍ری‍دگ‍ی‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍م‍ت‍د ن‍خ‌وار‮‬، هنری ا. سیریانی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
103305623205623201دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0