طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

<ال‍م‍ج‍ت‍م‍ع‌ = م‍ج‍ت‍م‍ع‌> و ال‍ت‍اری‍خ‌ م‍ن‌ وج‍ه‍ه‌ ن‍ظر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605617075617071دانشکده الهیات و ادیان0