طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ب‍دای‍ه‌ال‍م‍ع‍ارف‌‌الال‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ع‍ق‍ائ‍د‌الام‍ام‍ی‍ه‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1086056129056129011دانشکده الهیات و ادیان0
1086056129156129121دانشکده الهیات و ادیان0