طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

م‍ع‍ارف‌ ال‍س‍ل‍م‍ان‍ی‌، ب‍م‍رات‍ب‌ خ‍ل‍ف‍اآ ال‍رح‍م‍ان‍ی‌. اک‍س‍ی‍ر ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ اس‍رار ال‍ش‍ه‍اده‌. ال‍ق‍ص‍ائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
104405605595605591دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه