طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

م‍ع‍ارف‌ ال‍س‍ل‍م‍ان‍ی‌، ب‍م‍رات‍ب‌ خ‍ل‍ف‍اآ ال‍رح‍م‍ان‍ی‌. اک‍س‍ی‍ر ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ اس‍رار ال‍ش‍ه‍اده‌. ال‍ق‍ص‍ائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
104405605595605591دانشکده علوم ریاضیدردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه