طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مصوبه های هئیت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مربوط به حوزه فعالیت معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت دانشجویی در سال های 1391 تا 1396