طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍ولای‍ه‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍ولای‍ه‌ و الام‍ام‍ه‌ م‍ه‍ات‍ض‍اف‍رت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ الای‍ات‌ و ال‍روای‍ات‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605573735573731دانشکده الهیات و ادیان0