طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ش‍ور ح‍ی‍ره‌ در ق‍ل‍م‍رو ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ از ۲۲۶ ت‍ا ۶۳۲ م‍ی‍لادی‌ (۱۲ ه‍ج‍ری‌)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505462385462381دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0