طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ (م‍اوراءالنهر)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105502736532736531دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105502882332882332دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0