طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شعریه تشکیل الحوار: قراءه فی المجموعه القصصیه (مدن و حقائب) لسعدی المالح

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505512575512571دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505669945669942دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0