طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فعالیت‌های ادراکی-حرکتی برای کودکان: راهنمایی برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108705529935529931دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
108705529975529972دانشکده علوم ورزشی و تندرستیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0
108705529985529983دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870571290571290۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0