طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ن‍دوک‍او در م‍اه‍ی‍ت‌ م‍ع‍م‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505497855497851دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0