طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خ‍لاص‍ه‌ م‍ع‍راج‌ال‍س‍ع‍اده، ی‍ا، ال‍م‍ق‍ام‍ات‌ ال‍ع‍ل‍ی‍ه‌ در ع‍ل‍م‌ اخ‍لاق‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605499765499761دانشکده الهیات و ادیان0