طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ران‍ه‌ س‍ع‍ادت‌: (ب‍ح‍ث‍ی‌ م‍ب‍س‍وط در ارک‍ان‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605497055497051دانشکده الهیات و ادیان0