طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍ی‍ام‌ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌، م‍ق‍دم‍ه‌ و ح‍واش‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌ و ق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌؛ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ی‍ت‍ز ج‍رال‍د؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505484905484901دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0