طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ و آث‍ار آن‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ و ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
103305485655485651دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0
103305485665485662دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0